Iremas UAB

Nuoširdi padėka ,,Danis sauga” ekspertams už profesionaliai pravestus darbų aukštyje mokymus. Visi septyniolika darbuotojų dalinasi pačiais geriausiais atsiliepimais. Mokymai buvo profesionaliai paruošti, labai įdomūs, naudingi, teorija paremta praktiniais pavyzdžiais. Kiekvienas besimokantis užduotis galėjo atlikti savarankiškai.
Po mokymų darbuotojai patys peržiūrėjo visas darbams aukštyje naudojamas priemones, įvertino jų stovį ir nekokybiškas nutarė keisti naujomis. ,,Negalima taupyti gyvybei ir sveikatai“ – vienbalsiai pripažino visi UAB ,,Iremas“ žinias tobulinantys darbuotojai.
UAB ,,Iremas“ darbų saugos inžinierius Rimas Mikelaitis