Klaipėdos vanduo

,Nuoširdžiai dėkojame visų mokymuose dalyvavusių vadovų vardu už įdomius ir vertingus mokymus.
Vadovai įgijo vertingų teorijos žinių parenkant darbuotojams tinkamas asmenines apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemones bei patys galėjo šias žinias pritaikyti praktiškai imituodami kritimą.
Ši patirtis padėjo dar geriau suprasti, kodėl svarbu atsakingai parinkti tinkamas apsaugos priemones bei apmokyti darbuotojus jas teisingai dėvėti.
Tariame AČIŪ lektoriui Dainiui Stulgiui už įdomiai pateiktą mokymų medžiagą, nuoširdų bei atsakingą darbą, kurio dėka galime dirbti saugiau.
Vyresnioji darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Renata Anglickienė teigia, kad tokio pobūdžio mokymai prisideda prie darbo saugos kultūros gerinimo Bendrovėje.