Blog

Category Archives: Paslaugos

Perspėjimo sistema dirbantiems po vieną

Perspėjimo sistema ,,DIRBU VIENAS“ Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Lietuvoje dirba beveik 1 mln. 300 tūkst. darbuotojų. Pusė tų darbuotojų dažnai dirba po vieną, todėl atsitikus nelaimingam atsitikimui darbe ar sutrikus sveikatai, dažnai jis lieka be pagalbos.Daugelyje ekonominės veiklos .

SPECIALIZUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMAS IR PRITAIKYMAS

SAUGOS VALDYMO SISTEMA (SVS) – internetinė platforma, skirta valdyti informacijai apie įmonei priklausančias saugos priemones, jų periodines patikras, materialiai atsakingus asmenis ir pan. Sistemoje kaupiama visų įrašų istorija, generuojamos automatinės ataskaitos. Sistemoje galima atlikti priemonių patikimumo analizę (kodėl skirtingų .

GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS

Paprastai įmonės įsgyja naujus įrenginius ir pamiršta, kad juos reikia SERTIFIKUOTI. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinos galėtų būti pateikiamos į rinką ir (arba) pradedamos naudoti tik tuomet, jei jos atitinka atitinkamas šios direktyvos nuostatas ir .

KOPĖČIŲ PATIKRA

NEŠIOJAMŲ KOPĖČIŲ TIKRINIMO TVARKA Nešiojamos kopėčios priskiriamos darbo įrenginiams, laikinam darbui aukštyje. Siekiant užtikrinti dirbančiojo su kopėčiomis saugą, darbo vietoje būtina kopėčias tinkamai techniškai prižiūrėti, atsižvelgiant į jų būklę ir eksploatavimo laiką , t.y. visada apžiūrėti kopėčias prieš naudojantis .

AAP PATIKRA – PERIODIŠKI TIKRINIMAI

PRIEŠ AAP NAUDOJIMĄ BŪTINA: Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėti AAP nuo kritimo; Mažiausiai kartą per metus AAP nuo kritimo privalo patikrinti kompetentingas asmuo; Pažeistų ir kritimo metu panaudotų AAP negalima toliau naudoti, jas reikia išbrokuoti; AAP nuo kritimo prietaisai ir .

Mokymai

NEFORMALIŲ DARBŲ AUKŠTYJE MOKYMAI – GELBĖJIMO VEIKSMAI ĮVYKUS KRITIMUI – DARBAI GYLYJE UAB DANIS SAUGA instruktorių komanda veda neformalius darbų aukštyje mokymus. Taip pat mokome atlikti gelbėjimo operaciją įvykus kritimui. Tai bene geriausi aukštalipių mokymai Lietuvoje ir Pabaltyje. Patyrę .

ATEX vertinimas

Patalpų su potencialiai sprogiomis atmosferomis vertinimas – viena iš paslaugų, mažinančių sprogimo riziką įmonėse. Sukaupta patirtis vertinant šio tipo rizikas didžiausiose Lietuvos įmonėse mums leidžia pasiūlyti kokybišką darbo vietų vertinimą remiantis tiek Lietuvos teisės aktais, tiek kitų valstybių geros .
X