Blog

Category Archives: Paslaugos

Perspėjimo sistema dirbantiems po vieną

Perspėjimo sistema ,,DIRBU VIENAS“ Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Lietuvoje dirba beveik 1 mln. 300 tūkst. darbuotojų. Pusė tų darbuotojų dažnai dirba po vieną, todėl atsitikus nelaimingam atsitikimui darbe ar sutrikus sveikatai, dažnai jis lieka be pagalbos.Daugelyje ekonominės veiklos .

SPECIALIZUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMAS IR PRITAIKYMAS

SAUGOS VALDYMO SISTEMA (SVS) – internetinė platforma, skirta valdyti informacijai apie įmonei priklausančias saugos priemones, jų periodines patikras, materialiai atsakingus asmenis ir pan. Sistemoje kaupiama visų įrašų istorija, generuojamos automatinės ataskaitos. Sistemoje galima atlikti priemonių patikimumo analizę (kodėl skirtingų .

GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS

Mūsų ekspertai atliks šias paslaugas: Pagelbės sertifikuojant gaminius (atliks rizikos vertinimą, pasirūpins priešpardaviminės patikros pažyma, atitikties deklaracijos); Pasirūpins senų įrenginių legalizavimu; Pagalba sertifikuojant gaminius /įvertinant jų atitiktį ir ženklinant CE ženklu Lietuvoje gaminamai produkcijai galioja tie patys reikalavimai, kaip .

KOPĖČIŲ PATIKRA

NEŠIOJAMŲ KOPĖČIŲ TIKRINIMO TVARKA Nešiojamos kopėčios priskiriamos darbo įrenginiams, laikinam darbui aukštyje. Siekiant užtikrinti dirbančiojo su kopėčiomis saugą, darbo vietoje būtina kopėčias tinkamai techniškai prižiūrėti, atsižvelgiant į jų būklę ir eksploatavimo laiką , t.y. visada apžiūrėti kopėčias prieš naudojantis .

AAP PATIKRA – PERIODIŠKI TIKRINIMAI

Gamintojas turi aiškiai nurodyti patikros periodiškumą, kurią privaloma vykdyti mažiausiai kas 12 mėnesių. Gamintojas įvertina produktą ir nustato patikros periodiškumą jo patikimumui garantuoti. Jei nusprendžia, kad patikra būtina kas 6 mėn ir tai nurodo naudojimo instrukcijoje, naudotojas privalo griežtai .

Mokymai

NEFORMALIŲ DARBŲ AUKŠTYJE MOKYMAI – GELBĖJIMO VEIKSMAI ĮVYKUS KRITIMUI – DARBAI GYLYJE UAB DANIS SAUGA instruktorių komanda veda neformalius darbų aukštyje mokymus. Taip pat mokome atlikti gelbėjimo operaciją įvykus kritimui. Tai bene geriausi aukštalipių mokymai Lietuvoje ir Pabaltyje. Patyrę .

ATEX vertinimas

Patalpų su potencialiai sprogiomis atmosferomis vertinimas – viena iš paslaugų, mažinančių sprogimo riziką įmonėse. Sukaupta patirtis vertinant šio tipo rizikas didžiausiose Lietuvos įmonėse mums leidžia pasiūlyti kokybišką darbo vietų vertinimą remiantis tiek Lietuvos teisės aktais, tiek kitų valstybių geros .
X