KOPĖČIŲ PATIKRA

NEŠIOJAMŲ KOPĖČIŲ TIKRINIMO TVARKA

Nešiojamos kopėčios priskiriamos darbo įrenginiams, laikinam darbui aukštyje.

Siekiant užtikrinti dirbančiojo su kopėčiomis saugą, darbo vietoje būtina kopėčias tinkamai techniškai prižiūrėti, atsižvelgiant į jų būklę ir eksploatavimo laiką [1-(5.2.)], t.y. visada apžiūrėti kopėčias prieš naudojantis ir periodiškai tikrinti jų būklę [2.-(7. 2.e)]

Prieš naudojant kopėčias svarbu patikrinti, taip laiku pastebėsime defektus ir išvengsime nesklandumų.

Kopėčias būtina tikrinti periodiškai. O tai turi daryti kompetentingas asmuo pagal gamintojo instrukcijas [2.]. Dažniausiai gamintojo reikalaujama tai padaryti ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. Jei kopėčios yra naudojamos intensyviai, agresyvioje aplinkoje ar/ir ekstremaliomis klimato sąlygomis, patikimumui garantuoti naudotojas gali nustatyti dažnesnius periodinius tikrinimus nei nurodyta gamintojo instrukcijoje

Remiantis gerąja patirtimi (http://ladderassociation.org.uk/), darbo vietoje naudojamų kopėčių  periodinės patikros dažnumas priklauso nuo naudojimo intensyvumo.

Kopėčias rekomenduojama tikrinti:
– kai kopėčios naudojamos intensyviai kiekvieną dieną – patikra kas 3 mėn.
– kai kopėčios naudojamos kelis kartus per savaitę – patikra kas 6 mėn.
– kai kopėčios naudojamos keletą kartų per mėnesį – patikra kas 12 mėn.

NEŠIOJAMŲ KOPĖČIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Remonto darbus bei techninę priežiūrą turi atlikti kompetentingas asmuo pagal gamintojo instrukcijas [2-(7.5.)].

REGISTRACIJA PATIKRAI telefonu: 8-5-2310902


Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kopečių patikrai skambinkite telefonu: 8-5-2310902