AAP PATIKRA – PERIODIŠKI TIKRINIMAI

Gamintojas turi aiškiai nurodyti patikros periodiškumą, kurią privaloma vykdyti mažiausiai kas 12 mėnesių. Gamintojas įvertina produktą ir nustato patikros periodiškumą jo patikimumui garantuoti. Jei nusprendžia, kad patikra būtina kas 6 mėn ir tai nurodo naudojimo instrukcijoje, naudotojas privalo griežtai laikytis šio periodiškumo.

Patikrą gali atlikti tik kompetentingas asmuo (gamintojas, gamintojo įgaliotas asmuo), griežtai besilaikantis gamintojo pateikiamų  patikrinimo procedūrų. Kompetentingam asmeniui gamintojas pateikia tikrinimo instrukcijas, rezultatų žymėjimo lapus, įrankius ir atsargines dalis, rengia apmokymus bei kvalifikacijos kėlimą.

REGISTRACIJA PATIKRAI telefonu: 8-5-2310902


Dėl išsamesnės informacijos ir dėl apraišų, lynų, slingų, kritimo blokatorių ar automatinių blokų registracijos patikrai skambinkite telefonu: 8-5-2310902