GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS

Mūsų ekspertai atliks šias paslaugas:

  • Pagelbės sertifikuojant gaminius (atliks rizikos vertinimą, pasirūpins priešpardaviminės patikros pažyma, atitikties deklaracijos);
  • Pasirūpins senų įrenginių legalizavimu;

Pagalba sertifikuojant gaminius /įvertinant jų atitiktį ir ženklinant CE ženklu

Lietuvoje gaminamai produkcijai galioja tie patys reikalavimai, kaip ir kitose ES šalyse. Pagrindinis principas – visi rinkai patiekiami gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus ir/arba gaminio atitikties deklaracijas. Gaminių sertifikavimą vykdo akredituotos sertifikavimo įstaigos, o mūsų įmonės specialistai gali pagelbėti gamintojams bei kitiems ekonominės veiklos operatoriams:

  • parengiant reikalingą dokumentaciją (technines gaminio bylas, rizikos vertinimo studijas ir kt.);
  • sudarant gaminio atitikties deklaracijas;
  • legalizuojant senus įrenginius, kurie nėra paženklinti CE ženklu;
  • konsultuojant dėl konkrečių reikalavimų konkretiems gaminiams.

Mes veikiame ne maisto gaminių sektoriuje.