Kodėl kopėčios su lankais žmogaus neapsaugo

Kopėčių psauginiai lankai psichologiškai suteikia saugumo pojūtį, tačiau negalima nepaisyti LST EN ISO 14122-4:2006 reikalavimų kopėčių įrengimui su perstumtais maršais, nes tik tuomet bus sumažinta apsaugos nuo kritimo rizika. Priešingu atveju, lankai yra greičiau dar vienas papildomas pavojaus šaltinis, nes vienos iš sunkiausių traumų patiriamos atsitrenkus į greta
esančias konstrukcijas.

Apsauginiai lankai (narvelis) standarte LST EN ISO 14122-4:2006 apibrėžiami kaip „įranga, naudojama apriboti žmonių kritimo nuo kopėčių pavojų“, panašius apibrėžimus galima sutikti ir kituose ES teisės aktuose. Jungtinės Karalystės Sveikatos ir Saugos Inspekcija HSE (Health & Safety Executive) 2004 m. atliko kopėčių apsauginių lankų, kaip kritimo sulaikymo priemonės, efektyvumo tyrimus. Tyrimus paskatino egzistuojančių testavimo metodų trūkumai ir nelaimingų atvejų analizė, privertusi JK
specialistus, atliekančius darbų aukštyje rizikos įvertinimus, abejoti, ar apsauginiai lankai gali suteikti tinkamą apsaugą nuo kritimo iš aukščio. Tyrimų tikslas buvo įvertinti apsauginių lankų atliekamas funkcijas bei
patikslinti testavimo būdus.

Nežiūrint į tai, kad lankai suteikia tam tikrą apsaugą, vis dėlto nesuteikia pakankamos apsaugos nuo kritimo, o kai kuriais atvejais tokie lankai yra papildomas pavojaus šaltinis.

Parengta pagal: http://www.vdi.lt/atmuploads/saugospriemoneskirtospatektiilaikinasdarbovietasaukstuminiuosestatiniuose.pdf