ATEX vertinimas

Patalpų su potencialiai sprogiomis atmosferomis vertinimas – viena iš paslaugų, mažinančių sprogimo riziką įmonėse. Sukaupta patirtis vertinant šio tipo rizikas didžiausiose Lietuvos įmonėse mums leidžia pasiūlyti kokybišką darbo vietų vertinimą remiantis tiek Lietuvos teisės aktais, tiek kitų valstybių geros praktikos rekomendacijomis.

Vykdome pilnos apimties ATEX vertinimą, į kurį įeina:

1) zonavimas,

2)įrenginių auditas,

3) „Apsaugos nuo sprogimo“ dokumentų paruošimas.

Mūsų specialistai organizuoja daugybę mokymo seminarų. Savo patirtimi dalinasi su Lietuvos priežiūros institucijomis, verslo įmonėms ir kt. Mūsų ekspertai atestuoti pagal Europos komisijos direktyvas 1999/92/EC bei 2014/34/ES (buv. 94/9/EC).