,,DANIS SAUGA“ PREKINIS ŽENKLAS

2020m., rugpjūčio 8 d, UAB ,,Danis sauga“ užregistravo savo prekių ženklą.

Prekių ženklo registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis jo savininko išimtines teises į registruotą prekių ženklą. Be prekių ženklo savininko sutikimo Lietuvos Respublikoje niekas neturi teisės naudoti tokį ar klaidinamai panašų žymenį komercinėje veikloje tapačioms arba panašioms prekėms/paslaugoms žymėti.

https://search.vpb.lt/pdb/trademark/details/2020%200028